AlCl3
Aluminiumchloride

Inhoud

Aluminiumchloride is een anorganische chemische verbinding; het is het chloride van aluminium met de moleculaire formule AlCl3.

Chemische eigenschappen

Vooral het watervrije aluminiumchloride trekt graag water aan en lost daarbij op; het is zeer hygroscopisch. Het rookt in de lucht en ontleedt tot waterstofchloride. Door de verontreiniging met ijzerchloride zijn de kleurloze kristallen vaak lichtgeel. Ze reageren zeer heftig bij sterke verhitting met water om hexahydraat te vormen. Dit is stabieler. Het lost op in water en vormt een zure oplossing. Na een tijdje wordt de waterige oplossing troebel door de neerslag van aluminiumhydroxide. Door toevoeging van verdund zoutzuur wordt weer een heldere oplossing verkregen. Uit het hexahydraat kan geen watervrij aluminiumchloride worden verkregen door verhitting. Daarom blijft er na verdamping van de oplossing geen aluminiumchloride over, er wordt aluminiummetahydroxide en waterstofchloride gevormd:

AlCl3 - 6 H2O → AlO(OH) + 3 HCl + 4 H2O

Productie

In de industrie wordt watervrij aluminiumchloride geproduceerd door de reactie van aluminium met chloor of waterstofchloride.

2 Al + 3 Cl2 → 2 AlCl3

Gebruik

Aluminiumchloride is een sterk Lewiszuur en is een verbinding van talrijke toevoegingen. Het is daarom geschikt als katalysator in de chemische industrie. Deze zijn bijvoorbeeld nodig in Friedel-Crafts-syntheses, in polymerisaties of in katalytisch kraken.

Net als aluminiumsulfaat dient ook aluminiumchloride als vlokmiddel voor de drinkwaterzuivering.

Hexahydraat heeft een hemostatische en desinfecterende werking, dus werd het gebruikt als een adstringerend middel in deodorants of in antiseptische producten. Tegen lichte ontstekingen in de keel worden oplossingen met aluminiumchloride of aluminiumchloraat aangeboden om te gorgelen. Het is vrij verkrijgbaar in apotheken en drogisterijen.

Aluminiumchloride wordt gebruikt in dunnelaagchromatografie in de vorm van een sproeireagens voor de detectie van flavonoïden. Hiertoe wordt 2,0 g aluminiumchloridehexahydraat opgelost in 100 mL van een 5%-oplossing (V/V) van ijsazijn in methanol. Na het spuiten van deze oplossing op de DC-plaat wordt de observatie uitgevoerd in UV365 licht. Dit reagens is in de Europese Farmacopee (Ph. Eur.) opgenomen onder de benaming Aluminiumchloride Reagens R.

Veiligheid

In 2014 werd aluminiumchloride door de EU in het kader van Verordening (EG) nr. 19072006 (REACH) opgenomen in het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) als onderdeel van de beoordeling van de stof. Dit houdt in dat de effecten van de stof op de menselijke gezondheid en het milieu opnieuw moeten worden beoordeeld en dat er zo nodig vervolgmaatregelen moeten worden genomen. De redenen voor het opnemen van aluminiumchloride waren de bezorgdheid over de blootstelling van werknemers, de hoge (geaggregeerde) tonnage- en risicokarakteriseringsgraad (RCR) en de risico’s die verbonden zijn aan een eventuele indeling in de CMR-groep.

De herbeoordeling is sinds 2015 aan de gang en wordt door Frankrijk uitgevoerd. Om tot een eindoordeel te kunnen komen, is nadere informatie gevraagd.