Ba(No3)2
Bariumnitrat

Inhoud

Chemische eigenschappen

In de natuur komt bariumnitraat voor in het mineraal nitrobariet, dat heldere, kleurloze kristallen vormt. Een wit, kristallijn poeder is in de handel verkrijgbaar, dat slechts matig oplosbaar is in koud water. Bij verhitting tot 100 °C neemt de oplosbaarheid ongeveer drie keer toe. Bariumnitraat is hygroscopisch, het trekt water aan uit de lucht. Bij verhitting boven het smeltpunt ontbindt het met groene gloed tot zuurstof, bariumperoxide, stikstof en stikstofmonoxide. Mengsels met kolen, zwavel en andere brandbare stoffen zijn explosief. Mengsels met metaalpoeders zijn bijzonder gevaarlijk omdat ze alleen al door wrijving kunnen exploderen. Pyrotechnische mengsels vertonen bij verbranding een intens groene vlamkleur.

Productie

Het wordt bereid door een bariumcarbonaat- of bariumsulfideoplossing te laten reageren met salpeterzuur. Bij gebruik van bariumcarbonaat worden water en kooldioxide als bijproducten gevormd:

BaCO3 + 2 HNO3 → Ba(NO3)2 + H2 + O + CO2

Gebruik

In scheikundelessen wordt bariumnitraat vaak gebruikt om de groene vlammenkleuring aan te tonen.

Pyrotechniek heeft bariumnitraat nodig voor groen vuurwerk of voor de productie van vonken. Af en toe wordt het nog gebruikt als oxidatiemiddel in de primers voor geweerpatronen.