(NH4)2[Ce(NO3)6]
Ammoniumcer(IV)-nitraat

Chemische eigenschappen

Ammonium cer(IV) nitraat is een oranje, kristallijn poeder dat goed oplost in water, de oplossing reageert zuur. De stof is een sterk oxidatiemiddel, gevaarlijke reacties zijn mogelijk bij vermenging met brandbare stoffen. Plotselinge ontbinding kan ook optreden bij sterke verhitting.

Door een kleine hoeveelheid ammonium cerium(IV)-nitraat toe te voegen aan 20% salpeterzuur ontstaat een lichtgele oplossing. Bij alcoholen wordt het reagens oranjerood. De reactie vindt plaats met elke stof uit de groep alcoholen. Er wordt een rood complex gevormd.

Productie

De reactie van cerium(III)oxide met kokend salpeterzuur waarbij ammoniumnitraat betrokken is, levert ammoniumkerium(IV)-nitraat op.

Gebruik

Oxidator

Ammonium cer(IV) nitraat is een veel gebruikt oxidatiemiddel voor de oxidatie van vele functionele groepen. Dit zijn onder andere alcoholen, fenolen en ethers. Ook C-H-bindingen kunnen worden geoxideerd, bijvoorbeeld in benzyl-posities. De oxidatie van catecholen en hydroquinonen levert de bijbehorende chinonen op.

Etsend chroom

Bij de structurering van dunne films wordt ammonium cerium(IV)-nitraat gebruikt voor het selectief etsen van chroom [10]. In dit proces wordt het chroom geoxideerd door het cerium en zo in oplossing gebracht. Een oplossing van ongeveer 10 % ammoniumkerium(IV)-nitraat in een zuur (salpeter-, perchloor- of azijnzuur) heeft een etssnelheid van ongeveer 50-150 nm/min.

School

Ammonium cer(IV) nitraat wordt gebruikt in scheikundelessen om alcoholen op te sporen.