(NH4)2SO4
Ammoniumsulfaat

Chemische eigenschappen

De heldere ammoniumsulfaatkristallen, die bij fijne dispersie wit lijken, lossen goed op in water met een licht zure reactie. Bij verhitting tot 235 °C wordt het ammoniakgas afgesplitst, waardoor ammoniumwaterstofsulfaat wordt gevormd. Bij verdere verhitting boven het ontledingspunt van 280 °C ontbindt het tussenproduct ook tot ammoniumdisulfaat (NH4)2S2O7. Bij vermenging met nitrieten kan de ontleding explosief zijn.

Productie

Ammoniumsulfaat wordt gevormd wanneer ammoniak in een zeer exotherme reactie in zwavelzuur wordt gebracht. Om te voorkomen dat de reactie te heftig is, wordt het zwavelzuur verdund met water. Bij een zwavelzuurconcentratie van meer dan 70% wordt zoveel warmte opgewekt dat het water vanzelf verdampt. Na zorgvuldige verdamping wordt het kristallijne zout verkregen:

2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Gebruik

Ammoniumsulfaat is door zijn stikstofgehalte een van de belangrijkste zouten voor de productie van meststoffen. Het wordt ook gebruikt in combinatie met ammoniumnitraat. Ammoniumsulfaat is goedgekeurd als levensmiddelenadditief E 517 voor dragers. Het is ook geschikt als vlamvertrager in de papierproductie of als voedingszout voor de teelt van micro-organismen, bijvoorbeeld gistschimmels.