De chemische elementen

Niet alle chemische elementen staan hier op ELEDEX, maar we zijn er wel mee bezig.

Een chemisch element is een zuivere stof die niet met behulp van chemische methoden in andere stoffen kan worden afgebroken. De elementen zijn de basismaterialen van chemische reacties. De kleinst mogelijke hoeveelheid van een element is het atoom. Alle atomen van een element hebben hetzelfde aantal protonen in de atoomkern (het atoomnummer). Daarom hebben ze dezelfde structuur van het elektronen omhulsel en gedragen ze zich dus chemisch hetzelfde.

Een element wordt aangeduid met een elementteken, een afkorting die meestal is afgeleid van de Latijnse naam van het element (bijvoorbeeld Pb van plumbum, Fe van ferrum). De elementen zijn in het periodiek systeem gerangschikt volgens het toenemende aantal nucleaire ladingen. Tot nu toe zijn in totaal 118 elementen gedetecteerd (2018). De elementen met atoomnummers van 1 tot en met 94 komen van nature op aarde voor, maar vaak in de vorm van chemische verbindingen en soms slechts in uiterst kleine sporen, bijvoorbeeld als kortstondige tussenproducten in radioactief verval.

Fluor

Fluor is een chemisch element met het symbool F en atoomnummer 9. Het is het lichtste halogeen en bestaat als een zeer giftig lichtgeel diatomeeëngas onder standaardomstandigheden.

Read more →

Natrium

Natrium is een chemisch element met het symbool Na (van het Latijnse natrium) en atoomnummer 11. Het is een zacht, zilverwit, zeer reactief metaal.

Read more →

Neon

Neon is een chemisch element met het symbool Ne en atoomnummer 10. Het is een edelgas. Neon is een kleurloos, reukloos, inert monatomair gas onder standaardomstandigheden, met ongeveer tweederde van de dichtheid van de lucht.

Read more →

Zuurstof

Zuurstof is het chemische element met het symbool O en atoomnummer 8. Het is een lid van de chalcogeengroep in het periodiek systeem, een zeer reactief niet-metaal, en een oxidatiemiddel dat gemakkelijk oxiden vormt met de meeste elementen en met andere verbindingen.

Read more →

Boor

Borium is een chemisch element met het symbool B en atoomnummer 5. Het wordt volledig geproduceerd door spallatie van kosmische stralen en supernovae en niet door stellaire nucleosynthese, en is een element met een lage dichtheid in het Zonnestelsel en in de aardkorst.

Read more →

Koolstof

Koolstof (uit het Latijn: carbo “steenkool”) is een chemisch element met het symbool C en atoomnummer 6. Het is niet-metalen en tetravalente vier elektronen die beschikbaar zijn om covalente chemische bindingen te vormen.

Read more →

Stikstof

Stikstof is het chemische element met het symbool N en atoomnummer 7. Het werd voor het eerst ontdekt en geïsoleerd door de Schotse arts Daniel Rutherford in 1772.

Read more →

Beryllium

Beryllium is een chemisch element met het symbool Be en atoomnummer 4. Het is een relatief zeldzaam element in het universum, dat meestal voorkomt als een product van de spallatie van grotere atoomkernen die in botsing zijn gekomen met kosmische stralen.

Read more →

Helium

Helium (uit het Grieks: ἥλιος, geromaniseerd: Helios, verlicht. ‘Zon’) is een chemisch element met het symbool Hij en atoomnummer 2.

Read more →

Lithium

Lithium (uit het Grieks: λίθος, geromaniseerd: lithos, lit. ‘steen’) is een chemisch element met het symbool Li en atoomnummer 3.

Read more →

Waterstof

Waterstof is het chemische element met het symbool H en atoomnummer 1. Met een standaard atoomgewicht van 1,008 is waterstof het lichtste element in het periodiek systeem.

Read more →